جمع صورت حساب : 0 تومان سبد خرید

یوتل

با توجه به توسعه شبکه اینترنت پرسرعت در کشور و افزایش تعداد کاربران این شبکه، مودم ADSL ، VDSL پر‌مصرفترین تجهیزات مخابراتی سمت مشتری در کشور میباشند.با توجه به اهمیت بحث تولید ملی و انتقال و بومی سازی فناوری‌های نو ایران یوتل در فاز اول با تولید تجهیزات سمت مشتری (cpe) به بهره برداری رسید و تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه مودم با برند صددرصد ایرانی U.tel تولید و ظرفیت تولید درسال بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه انواع مودم می باشد

ثبت نام در خبرنامه